Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/23/2015

Klasifikacijska številka:

00719-84/2015/3

Seja:

68. Redna seja1.12Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t

EVA:

2015-2550-0184
 UredbaSklep.doc_P.pdf