Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/08/2017

Klasifikacijska številka:

00717-9/2016/6

Seja:

138. Redna seja1.33Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2016-1711-0039
 UredbaSklep_P.pdf