Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/24/2015

Klasifikacijska številka:

00710-10/2015/6

Seja:

43. Redna seja10APredlog uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

EVA:

2014-2430-0120


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf