Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - prav obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

12/12/2017

Datum objave na spletu:

12/13/2017

Šifra dokumenta:

00714-30/2016/26

EVA:

2015-3130-0011


ZSPDSLS_VG2.pdf - ZSPDSLS_VG2.pdfZSPDSLS_VG2.doc - ZSPDSLS_VG2.doc