Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/11/2016

Šifra dokumenta:

00710-28/2015/9

EVA:

2015-2430-0090

Vsebina:

2016-01-0089-2013-01-2360-npb1.doc - 2016-01-0089-2013-01-2360-npb1.doc