Naslov:

Predlog uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

02/19/2016

Datum objave na spletu:

02/22/2016

Šifra dokumenta:

00715-6/2016/2

EVA:

2016-2330-0079


U_KOPOP.doc - U_KOPOP.doc


File Attachment Icon
Mnenje_MP.pdf
File Attachment Icon
Mnenje_MF.pdf
File Attachment Icon
ATTJJO3J.pdf
File Attachment Icon
ATT8ZNG5.pdf