Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/01/2018

Klasifikacijska številka:

00710-6/2018/3

Seja:

170. Redna seja1.11Predlog uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

EVA:

2018-2430-0008
 UredbaSklep_P.pdf