Naslov:

Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

07/24/2015

Datum objave na spletu:

07/27/2015

Šifra dokumenta:

00719-28/2015/4

EVA:

2015-2550-0110


VG-_1. del-NOVO.doc - VG-_1. del-NOVO.docVG-_1__del-NOVO.pdf - VG-_1__del-NOVO.pdfePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml


Priloga 1: Grafični del, iz katerega je razvidno območje državnega prostorskega načrta
dpn_kalce-ajdovščina.jpeg - dpn_kalce-ajdovščina.jpeg