Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/27/2017

Klasifikacijska številka:

00720-10/2017/4

Seja:

145. Redna seja1.5Predlog uredbe o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot

EVA:

2017-2030-0026
 UredbaSklep_P.pdf