Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/07/2015

Datum objave na spletu:

12/10/2015

Šifra dokumenta:

00719-70/2015/1

EVA:

2015-2550-0105


Priloga 1_OD-GS.doc - Priloga 1_OD-GS.doc
- VG_od_gs.pdf