Naslov:

Novo gradivo št. 3 - Predlog gradbenega zakona - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/11/2017

Datum objave na spletu:

05/11/2017

Šifra dokumenta:

00719-50/2016/22

EVA:

2015-2550-0004


GZ_VGNG3_11052017.pdf - GZ_VGNG3_11052017.pdfGZ_VGNG3_11052017.docx - GZ_VGNG3_11052017.docx