Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/10/2015

Klasifikacijska številka:

00729-3/2015/11

Seja:

66. Redna seja3Predlog uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

EVA:

2015-2430-0051
 UredbaSklep.doc_P.pdf