Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2016

Klasifikacijska številka:

00715-2/2016/3

Seja:

71. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav

EVA:

2015-2330-0047
 UredbaSklep.doc_P.pdf