Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2015

Klasifikacijska številka:

00719-9/2014/4

Seja:

18. Redna seja1.1Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas

EVA:

2014-2430-0105
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc