Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/26/2018

Klasifikacijska številka:

00714-8/2018/7

Seja:

178. Redna seja1.3Predlog uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

EVA:

2018-3130-0001


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf