Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - prva obravnava
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

11/18/2016

Datum objave na spletu:

11/21/2016

Šifra dokumenta:

00720-8/2016/1

EVA:

2013-2030-0093


ZPP-E_VG.pdf - ZPP-E_VG.pdf
ZPP-E_VG.docx - ZPP-E_VG.docx