Naslov:

Predlog zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - nujni postopek
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

09/21/2015

Datum objave na spletu:

09/22/2015

Šifra dokumenta:

00711-10/2015/1

EVA:

2015-2611-0056


ZUPJS-E-210915_.pdf - ZUPJS-E-210915_.pdfZUPJS-E-210915 .docx - ZUPJS-E-210915 .docx
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml
Spremnega dopis št. 2 niso poslali