Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/04/2014

Datum objave na spletu:

12/09/2014

Šifra dokumenta:

00719-2/2014/1

EVA:

2014-2330-0080
 Uredba_VVO.pdf
 Uredba_VVO.doc