Naslov:

Predlog uredbe o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

06/02/2017

Datum objave na spletu:

06/02/2017

Šifra dokumenta:

00714-11/2017/1

EVA:

2017-3130-0019


UredbaZJNPOV_B2.doc - UredbaZJNPOV_B2.doc