Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

05/22/2017

Datum objave na spletu:

05/23/2017

Šifra dokumenta:

00719-18/2017/1

EVA:

2017-2550-0002


VG_uredba_PVO.doc - VG_uredba_PVO.doc