Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/14/2016

Klasifikacijska številka:

00715-11/2016/3

Seja:

84. Redna seja1.3Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

EVA:

2016-2330-0082
 UredbaSklep_P.pdf