Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/25/2016

Klasifikacijska številka:

00712-41/2016/10

Seja:

111. Redna seja2BPredlog uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2016-1611-0107
 UredbaSklep_P.pdf