Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

07/21/2016

Datum objave na spletu:

07/22/2016

Šifra dokumenta:

00711-7/2016/2

EVA:

2016-2611-0006


ZPND-gzv 22.7..docx - ZPND-gzv 22.7..docx