Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/16/2015

Šifra dokumenta:

00726-1/2015/8

EVA:

2014-2130-0053

Vsebina:


Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       16.2.2015 13:59:38
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mg@gov.si
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,

v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati (Uradni list RS, št. 9/15):

 2015-01-0347-2013-01-1295-npb1.d