Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/21/2016

Klasifikacijska številka:

00715-3/2016/3

Seja:

71. Redna seja1.2Predlog uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte

EVA:

2015-2330-0013
 UredbaSklep.doc_P.pdf