Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

11/21/2014

Datum objave na spletu:

11/21/2014

Šifra dokumenta:

00726-13/2014/1

EVA:

2014-2130-0011
 ZPRS_1A_I_k.pdf
 ZPRS-1A_I_k.doc