Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/18/2014

Klasifikacijska številka:

00728-63/2013/13

Seja:

14. Redna seja1.4Predlog uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta

EVA:

2012-2330-0260
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc