Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/30/2015

Šifra dokumenta:

00719-70/2015/11

EVA:

2015-2550-0105

Vsebina:

2015-01-3850-2012-01-3131-npb1.doc - 2015-01-3850-2012-01-3131-npb1.doc
2015-01-3850-2012-01-3131-npb1-p1.doc - 2015-01-3850-2012-01-3131-npb1-p1.doc