Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/29/2016

Šifra dokumenta:

00719-13/2016/8

EVA:

2016-2550-0046

Vsebina:

2016-01-0893-2006-01-5586-npb2.doc - 2016-01-0893-2006-01-5586-npb2.doc