Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2016

Klasifikacijska številka:

00710-28/2015/4

Seja:

69. Redna seja1.2Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

EVA:

2015-2430-0090
 UredbaSklep.doc_P.pdf