Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/25/2018

Klasifikacijska številka:

00719-4/2018/4

Seja:

165. Redna seja1.7Predlog sklepa o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije

EVA:

2017-2550-0085
 UredbaSklep_P.pdf