Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/29/2017

Klasifikacijska številka:

00719-23/2017/5

Seja:

141. Redna seja1.2Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2017

EVA:

2017-2550-0052
 UredbaSklep_P.pdf