Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/07/2016

Klasifikacijska številka:

00714-10/2016/3

Seja:

83. Redna seja1.3Predlog uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

EVA:

2016-3130-0004
 UredbaSklep_P.pdf