Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/25/2016

Klasifikacijska številka:

01403-44/2016/2

Seja:

111. Redna seja2GPredlog sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper

EVA:

2016-3330-0053
 UredbaSklep_P.pdf