Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/18/2015

Klasifikacijska številka:

00718-7/2015/4

Seja:

64. Redna seja1,6Predlog uredbe o spremembah Uredbe o vojaških uslužbencih

EVA:

2015-1911-0003


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf