Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/05/2015

Klasifikacijska številka:

00719-44/2015/6

Seja:

61. Redna seja1.3Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci

EVA:

2015-2550-0114


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf