Naslov:

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018–2022
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

12/11/2017

Datum objave na spletu:

12/12/2017

Šifra dokumenta:

00717-11/2017/3

EVA:

2017-1711-0015


RNPPZK_VG-68.pdf - RNPPZK_VG-68.pdf
RNPPZK_VG-68.doc - RNPPZK_VG-68.doc