Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/08/2015

Klasifikacijska številka:

00719-34/2015/5

Seja:

55. Redna seja3Predlog uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin

EVA:

2015-2550-0139


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf