Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/16/2017

Klasifikacijska številka:

00710-2/2017/3

Seja:

122. Redna seja1.5Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

EVA:

2016-2430-0048
 UredbaSklep_P.pdf