Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/11/2017

Datum objave na spletu:

12/11/2017

Šifra dokumenta:

00719-63/2017/1

EVA:

2015-2550-0036


Uredba GSV 1.doc - Uredba GSV 1.doc