Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 4 Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/10/2018

Šifra dokumenta:

00715-15/2018/8

EVA:

2018-2330-0046

Vsebina:

2018-01-1039-2015-01-1759-npb4.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4.doc
2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p1.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p1.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p2.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p2.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p3.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p3.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p4.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p4.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p5.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p5.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p6.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p6.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p7.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p7.doc2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p8.doc - 2018-01-1039-2015-01-1759-npb4-p8.doc