Naslov:

Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

01/27/2017

Datum objave na spletu:

02/03/2017

Šifra dokumenta:

00710-2/2017/1

EVA:

2016-2430-0048


ADR 2017_PRVI_DEL.doc - ADR 2017_PRVI_DEL.docTRETJI DEL-R.doc - TRETJI DEL-R.doc