Naslov:

Predlog Zakona o urejanju prostora - prva obravnava
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

04/14/2017

Datum objave na spletu:

04/18/2017

Šifra dokumenta:

00719-49/2016/4

EVA:

2016-2550-0006


ZUREP-2_VG_1404.pdf - ZUREP-2_VG_1404.pdfZUREP-2_VG_1404.docx - ZUREP-2_VG_1404.docx