Naslov:

Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

06/14/2016

Datum objave na spletu:

06/15/2016

Šifra dokumenta:

00727-10/2016/2

EVA:

2015-3330-0070


VRS_vladno_gradivo.docx - VRS_vladno_gradivo.docx