Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/24/2017

Klasifikacijska številka:

00719-18/2017/5

Seja:

136. Redna seja1.2Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

EVA:

2017-2550-0002
 UredbaSklep_P.pdf