Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/17/2015

Klasifikacijska številka:

00719-16/2015/10

Seja:

42. Redna seja4Predlog uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

EVA:

2015-2550-0069


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf