Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih - prva obravnava
Predlagatelj:

MP

Datum dokumenta:

01/11/2018

Datum objave na spletu:

01/11/2018

Šifra dokumenta:

00720-16/2017/12

EVA:

2017-2030-0038


ZSICT - test_3101_P.pdf - ZSICT - test_3101_P.pdfVG_ZSICT_2018N.pdf - VG_ZSICT_2018N.pdf