Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/05/2017

Klasifikacijska številka:

00712-48/2016/3

Seja:

116. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke

EVA:

2016-1611-0139
 UredbaSklep_P.pdf