Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/31/2016

Klasifikacijska številka:

00714-9/2016/4

Seja:

82. Redna seja5Predlog uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

EVA:

2015-3130-0008
 UredbaSklep_P.pdf