Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2014

Klasifikacijska številka:

00719-2/2014/6

Seja:

14. Redna seja1.6Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

EVA:

2014-2330-0080
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc